Va a descargar los ficheros del grupo Oficio de Francisco Mahy, comandante do escuadrón de húsares de León, ao presidente e vogais da Xunta Superior de Galicia no que lles solicita que este corpo pase a chamarse rexemento de húsares de Galicia en formato PDF (Versión Imprimible)

Seleccione para descargar: