Axuda

Se quere buscar unha frase, encérrea entre comiñas. Por exemplo: "Rosalía de Castro"

En cada campo pode introducir unha ou máis palabras; o operador que enlaza os termos é E

Os caracteres * e ? buscan termos que comparten unha mesma raíz ou palabras de ortografía dubidosa Por ejemplo: 'ilustr*', recuperará las palabras ilustrador, ilustraciones, ilustrada, ilustrativo, etc.; y 'primiti?a' recuperará los términos primitiva y primitiua. No deben usarse estos caracteres como inicio de un término de búsqueda.