Va a descargar el fichero 'arg_colperg_155v' del grupo Juan Yáñez, chamado Capeirón, vende ao mosteiro de Santa María de Monfero os bens que posúe na Barbeita, freguesía de San Xoán de Callobre, e parte do casal de Cadamolos, por cento sesenta soldos alfonsíes

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: