Audiencia Territorial da Coruña

Enlace persistente
EAD Dublin Core RDF Linked Open Data / EDM 5.2.8
 

1. Área de identificación

1.1 Código de referencia

 • ES.GA.15030.ARG/1.1.1.1.
Localización de la documentación:

1.2 Título

 • Audiencia Territorial da Coruña

1.3 Fechas

Fecha de creación:
 • 1834-01-01 / 1989-12-31. 1834 a 1989

1.4 Nivel de descripción

 • Fondo

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción

 • 3.750 Unidade(s) de instalación

2. Área de contexto

2.1 Productor-Institución

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica

2.3 Historia archivística

2.4 Forma de ingreso

Forma jurídica del ingreso:
 • Transferencia

3. Área de contenido y estructura

3.1 Alcance y contenido

 • As series documentais máis voluminosas son as de preitos civís e causas criminais, procedentes, respectivamente, das salas do civil e do criminal. Estas series compleméntanse coas producidas polos órganos de goberno do Tribunal nas dúas etapas sinaladas (1835-1870 e 1870-1989).

3.2 Valoración, selección y eliminación

Valoración, selección y eliminación:
 • Como sucedera cos documentos da Real Audiencia de Galicia, tamén os documentos da Audiencia Territorial foron sometidos a diversas expurgacións.
 • Realizáronse eliminacións de causas criminais en 1849-50, 1852, 1854, 1911 e 1937.

3.3 Nuevos ingresos

Nuevos ingresos o transferencias:
 • Trátase dun fondo pechado. Restan por ingresar os expedientes persoais dos maxistrados e outros traballadores da Audiencia.

3.4 Organización

 • O fondo organízase cun criterio funcional nas seguintes seccións: 1. Goberno. 2. Civil. 3. Criminal. 4. Contencioso-administrativo

4. Área de condiciones de acceso y utilización

4.1 Condiciones de acceso

Descripción condiciones de acceso:
 • Acceso libre coas restricións establecidas pola lexislación vixente con respecto aos datos de carácter persoal das persoas non falecidas, e no referido á protección xeral da información que atinxa ao dereito á seguridade das persoas, ao seu honor, á intimidade da vida privada e familiar e á súa propia imaxe.

4.2 Condiciones de reproducción

Condiciones de reproducción:
 • A reprodución da documentación deste fondo está suxeita ás seguintes disposicións: o Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia; a Orde do 31 de agosto de 2010, pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia.

4.5 Instrumentos de descripción

Instrumentos de descripción:
 • Nº105 1965, Marzo Abril. A Coruña. Archivo Histórico Regional de Galicia. Sección V: Castro Arias. Serie II: Causas. Indice Topográfico Cronológico de causas. (Registro). 1 h. mec., 34 f., 1 h.; 31’5 x 21’5 cm., ms., enc. SG: L. 13.
 • Nº104 1988 1992, A Coruña Catálogo de causas criminales, inhibitorias y sobreseimientos de la Real Audiencia y Audiencia Territorial (1559 1897) / Director: Pedro López Gómez. Equipo: Escuela Taller y Blanca Picabea Eléxpuru. Organizado por escribanías (Fariña, Figueroa, Gómez, Pillado, Taboada y Valado) y orden cronológico de cada una de las series. Fichas, mec. Nº de ficheros: 2 SG: F.255 256
 • Nº107 s. a. Catálogo de Causas y Expedientes de Procesos Criminales de la Escribanía Castro Arias. (Orden Alfabético Geográfico) Fechas extremas: 1839 1862. Nº de fichas: 1.293. SG: F. 242.
 • Nº108 1965, A Coruña. Archivo Histórico Regional de Galicia. Sección VI: Rivera. Serie II: Causas. Indice Topográfico Cronológico de causas. (Registro). 1 h. mec., 66 f., 31’5 x 21’5 cm., ms., enc. SG: L. 14.
 • Nº110 s. a. Catálogo de Procesos Criminales de la Escribanía de Rivera. (Orden Alfabético Geográfico) Fechas extremas: 1836 1864. Nº de fichas: 3.116. SG:F. 245 246.
 • Nº111 s. a. Catálogo de Pleitos Civiles. Real Audiencia/Audiencia Territorial (Orden Alfabético Geográfico de Juzgados). Fechas extremas: 1800 1940. Nº de fichas: 14.580. SG: F. 272 280.
 • Nº112 s. a. Catálogo de Causas Criminales de las Salas del Crimen. (Orden Alfabético de nombres y lugares). Fechas extremas: s. XVIII XIX. Nº de fichas: 3.098. SG: F. 250 254.
 • Nº113 1966, A Coruña. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Indice Topográfico Cronológico. Sección: 7ª. Serie: Causas. I. Años 1762 a 1835. (Se trata de un Registro). 1 h., 389 f., 31’5 x 22 cm., ms., enc., cart. SG: L. 15 (I).
 • Nº114 1968, A Coruña. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Indice Cronológico Topográfico. Sección VII: Juzgado de Provincia y Causas. Serie II: Causas. Grupo: Contrabando y Rentas (Tribunales de Hacienda ). Tribunales de Hacienda: Contrabando y Rentas (*). Años: 1820 1862. (Se trata de un Registro). 1 h. (1), 56 f., 1 h. (2); 31’5 x 21’5 cm., mec. los índices y ms. el texto, sin enc. (1) Portada mec. (2) Indice mec. (*) No existe tal Tribunal , se trata de una agrupación temática. SG: L. 16.
 • Nº115 1986, Octubre, 1 30. A Coruña. Inventario de los Libros de la Audiencia Territorial/Director: Antonio Gil Merino. Realizado por Mª José Gil Meiriño. Fechas extremas: 1844 1966. Nº de fichas: 699. SG: F. 305
 • Nº116 s. a. Catálogo de Pleitos Civiles. Real Audiencia/Audiencia Territorial (Orden Alfabético Geográfico de Juzgados). Fechas extremas: 1796 1940. Nº de fichas: 14.580. SG: F. 272 280.
 • Nº118 s. a. Catálogo de Causas Criminales. Salas de lo Penal de la Audiencia Territorial. (Orden Alfabético Geográfico y Cronológico) Fechas extremas: 1910 1959. Nº de fichas: 39.878. SG: F. 281 304.
 • Nº119 1968, A Coruña. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Indice Topográfico Cronológico. Sección: 7ª. Serie: Causas. II. Partidos Judiciales. Años: 1836 a 1864. (Se trata de un Registro). 1 h., 198 f. (1), 32’5 x 22 cm., ms., enc., cart. (1) Foliados cada 2 = 400 aprox. SG: L. 15 (II).
 • Nº120 1984, Junio, 15. A Coruña. Archivo Regional de Galicia. Catálogo de Libros procedentes de la Audiencia. (De 1844 a 1966)/ Director: Antonio Gil Merino. Realizado por Francisco González Pérez. (Duplicado).(1) 12 f., 31’5 x 22 cm., mec., enc., rúst. (1) Superado por nº 115 SG: Historia del Archivo 18 (7)

5. Área de documentación asociada

5.2 Existencia y localización de copias

Existencia de copias:
 • Non existen copias

6. Área de notas

Nota al área de identificación
Nota al área de condiciones de acceso y utilización
 • Referencias bibliográficas xerais: - LÓPEZ Gómez, Pedro. La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino. Santiago Compostela: Xunta de Galcia, D.L. 1996. - QUIROGA Barro, Gabriel. "Fondos xudiciais do Arquivo do Reino de Galicia", en Imaxes da Xustiza en Galicia: Cartografía e iconografía nos fondos documentais da Real Audiencia e da Audiencia Territorial de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio, 1998, p. 49-67.

7. Área de control de la descripción

7.3 Fecha(s) de la(s) descripción(es)

Fecha de creación:
 • 2014/10/17
Fecha de última modificación:
 • 2018/06/05 12:21:54
Última validación completa:
 • 05/06/2018 12:21:54