Arquivo da Deputación Provincial de A Coruña

ES.GA.15030.ADAC

As Deputacións Provinciais xorden a raíz da Constitución de Cádiz de 1812, como organismos dependentes do centralismo estatal. A Deputación da Coruña nace no ano 1922. Temos que esperar á Constitución progresista de 1869 para dotar ás Deputacións de poder político coa súa propia autonomía para a consecución dos seus fins. Mais será no século XX co Estatuto Provincial de 1925, cando quedan...

Descrición de Fondos

  • com.digibis.digiarch.archives.CustodianFonds@5b6e1528
  • Caixas: 48.145. Libros (Libros antigos, resolucións e libros de actas): 5.176. Fotografías: 10.217. Carteis: 1.899. Gravados: 270. Planos, mapas, etc.: 5.737. Discos de vinilo: 1.351. Documentos audiovisuales: 88

Localización

  • Rúa Archer Milton Huntington, 24
  • 15011 A Coruña
  • A Coruña
  • Galicia
  • España

Servizos

Biblioteca especializada

  • Biblioteca auxiliar especializada en archivística.

Fotocopias

  • Servizo de reprodución de documentos sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos permítano.

Reproducciones digitales

  • Servizo de difusión