Vai descargar o ficheiro 'arg_colperg_528v' do grupo María Domínguez fai manda testamentaria pola que nomea albaceas ao seu sobriño Afonso Eanes, monxe de San Paio de Antealtares, e ao seu afillado Gonzalo Miguel, coengo en Santa María de Sar, e ordena o seu enterramento en Santa Susana

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: