Vai descargar o ficheiro '2' do grupo Foro outorgado por Afonso, abade do mosteiro de Oseira, a Ares Vázquez, a primeira muller que teña e a un fillo, do casal de Vilela, na freguesía de San Tomé de Freixo, por un moio de pan e trinta soldos

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: