Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15002.AM - Arquivo Municipal de Ames'