Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15030.ARAG - Arquivo da Real Academia Galega'