1.1. Identificador

País:
ES
Código del archivo:
GA.15030.ARG

1.2. Forma autorizada del nombre

Forma autorizada del nombre:
Arquivo do Reino de Galicia

1.5. Tipo de archivo

Titularidad:
Pública

2.1. Localización y direcciones

Área geográfica:
Europa

Página web

Nombre de la página web:
Arquivos de Galicia. Arquivo do Reino de Galicia
Dirección de la página web:
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/

Localización y direcciones

Nombre:
Arquivo do Reino de Galicia
Dirección:
Xardín de San Carlos, s/n
Código postal:
15001
Localidad:
A Coruña
Provincia:
A Coruña
Comunidad autónoma:
Galicia
País:
España
Latitud:
43°22'08.1"N
Longitud:
8°23'26.0"W

2.2. Teléfono, fax, correo electrónico

Teléfono:
881 960 360
Fax:
881 960 374
Correo electrónico:
arq.reino.galicia@xunta.gal

2.3. Personas de contacto

Apellidos:
Prieto Ramos
Nombre:
Mª del Carmen
Cargo:
Directora
Teléfono:
881 960 360
Correo electrónico:
arq.reino.galicia@xunta.gal

3.1. Historia

Historia de la institución que custodia los fondos de archivo:
O Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada. Depende orgánicamente do Servizo de Coordinación da Área Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Coruña, e funcionalmente da Subdirección xeral de Arquivos, dentro da Secretaría xeral de Cultura da CCEOU. Creado no ano 175 para custodiar os documentos producidos pola Real Audiencia de Galicia, convertida máis tarde en Audiencia Territorial da Coruña, desde finais do século XIX e, sobre todo a partir do século XX recibirá tamén documentación doutras institucións de ámbito territorial galego. Finalmente distintas normas asignaranlle o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña para os documentos da Administración central periférica, primeiro, e da autonómica despois. Custodia tamén fondos privados e amplas coleccións de fotografía, cartografía e de postais

Fundación del archivo

Fecha:
1775
Texto legal:
Real Cédula do rei Carlos III do 22 de outubro de 1775

Integración en sistema archivístico o red de archivos

Nombre de la página web:
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia
Dirección de la página web:
https://arquivo.galiciana.gal

3.2. Contexto

Contexto cultural y geográfico:
Pola súa orixe, vinculada á Real Audiencia de Galicia, o seu ámbito territorial é o de Galicia. Esta institución foi o órgano de xustiza, administración e goberno durante o Antigo Réxime (ate o ano 1834), en que a sucedeu, na súa función xudicial, a Audiencia Territorial da Coruña e hoxe, e desde 1989, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Desde o século XIX, foi sumando outros fondos documentais procedentes da Administración territorial do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia na provincia da Coruña. Destacan tamén os fondos privados de familias e empresas, así como as diversas coleccións textuais, cartográficas e iconográficas e audiovisuais. Cronoloxicamente, os seus fondos documentais abarcan desde o século XVI ata o século XXI, pero existen documentos soltos datados no século IX. O Arquivo responde á tipoloxía de arquivo xeral de Galicia e histórico provincial da Coruña.

3.7. Fondos

Fondos y otras colecciones custodiadas

Nombre del enlace al cuadro de clasificación:
Cuadro de clasificación

4.1. Horarios de apertura

Horario de apertura:
De luns a venres, ás 8.30 h
Horario de cierre:
Inverno, ás 20.30 h - Verán, ás 19.30 h