Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15061.AM - Arquivo Municipal de Ortigueira'