Arquivo Histórico Provincial de Ourense

ES.GA.32054.AHPOU

O Arquivo Histórico Provincial de Ourense é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia. Os arquivos históricos provinciais teñen a súa orixe no Decreto do 12 de novembro de 1931, que dispón que os protocolos notariais de máis de cen anos que non estivesen nos arquivos das capitais do colexio notarial formasen o fondo inicial dos arquivos...

Horario de apertura

  • De luns a venres, ás 8.30 h

Horario de peche

  • Inverno, ás 20.30 h - Verán, ás 19.30 h

Servizos

Sala de investigadores

Biblioteca especializada

Lectores de microfilm

Fotocopias