Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.32054.AHPOU - Arquivo Histórico Provincial de Ourense'