Va a descargar el fichero '2' del grupo Fernando Davelloa, xuiz do couto de Bribes, dalle a Pedro García, veciño do mesmo couto, a posesión da partes das chousas e pardiñeiros sitos no lugar de Fontefría que lle venderan Xoán Rico, Gonzalo Rico e Pedro Cortés.

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: