Vai descargar o ficheiro '1' do grupo Xoán Martínez de Xermade vende a Alfonso Eanes de Sistelo parte das heredades que chaman de Graduim Fume, na feligresía de San Cristovo de Reis, por trece libras do rei don Fernando.

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: