Vai descargar o ficheiro '1' do grupo Fernando Sugeri vende a García Sugeri e a súa muller Tareixa Domínguez o casal de Silvalde da Torre, por corenta libras do rei don Fernando.

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: