Vai descargar o ficheiro '2' do grupo Pedro Ares da Cana, veciño de Santiago, obrígase ante Pedro, Dominga e Maior Eanes, fillos de Xoán Pérez e María Aras, a revender e desembargar o casal de Silvaescura cando estes lle paguen as cento dez libras pequenas polas que aquel llo mercou.

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: