Vai descargar o ficheiro '2' do grupo Lopo Rodríguez, criado de Rodrigo Rodríguez, cóengo que foi de Santiago, vende a Lopo González de Noceda e a súa muller Tareixa Rodríguez o lugar de Milleirós, en Santa María de Lestedo, co seu pazo e torre, viñas, heredades, etc., por dous mil cincocento

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: