Vai descargar o ficheiro '1' do grupo Leonor Rodríguez, co consentemento do seu marido, Tristán Patino, veciños de Santa María de Aguións, vende a Gómez Rodríguez, cóengo da Igrexa de Santiago, unha casa e heredades en Vilafruxil e a parte que ten en Moreira, feligresía de San Miguel de Morei

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: