Va a descargar el fichero '2' del grupo Xoán, cabaleiro do Pazo de Suevos, no couto de Xallas, vende a Miguel Martínez de Preguntoiro, por seis libras e media alfonsís, a octava parte da heredade de dona Eldara, na feligresía de Santa Cristina de Marcelle.

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: