1.1. Identificador

País:
ES
Código del archivo:
GA.15078.AG

1.2. Forma autorizada del nombre

Forma autorizada del nombre:
Arquivo de Galicia

1.5. Tipo de archivo

Titularidad:
Pública
Gestión:
Administración Autonómica

2.1. Localización y direcciones

Área geográfica:
Europa

Página web

Nombre de la página web:
Arquivos de Galicia
Dirección de la página web:
www.arquivosdegalicia.org

Localización y direcciones

Nombre:
Arquivo de Galicia
Dirección:
Cidade da Cultura de Galicia.
Código postal:
15707
Localidad:
Santiago de Compostela
Provincia:
A Coruña
Comunidad autónoma:
Galicia
País:
España
Latitud:
42.869872
Longitud:
-8.526945

2.2. Teléfono, fax, correo electrónico

Teléfono:
881 999 664
Fax:
881 999 740
Correo electrónico:
arquivogalicia.cultura@xunta.gal

2.3. Personas de contacto

Apellidos:
García Miraz
Nombre:
María del Mar
Cargo:
Xefa de servizo do Arquivo de Galicia
Teléfono:
881999664
Correo electrónico:
maria.mar.garcia.miraz@xunta.gal

3.1. Historia

Historia de la institución que custodia los fondos de archivo:
Dende 2010, ano da súa creación, o Arquivo de Galicia exerce as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e arquivo intermedio e histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e como tal o deber de conservar, difundir e acrecentar o patrimonio documental de Galicia.

Fundación del archivo

Fecha:
24 de decembro de 2010
Texto legal:
Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia (DOG Núm 246, 24/12/2010)

Integración en sistema archivístico o red de archivos

Nombre de la página web:
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia
Dirección de la página web:
https://arquivo.galiciana.gal

3.2. Contexto

Contexto cultural y geográfico:
O Arquivo de Galicia custodia os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os órganos e entidades dela dependentes desde a súa creación (1982), así como outros de calquera institución, asociación, persoa, familia, ou empresa, públicas ou privadas que sexan de interese para Galicia. É cabeceira do Sistema de Arquivos de Galicia, por iso simboliza a unidade do patrimonio documental galego. Este patrimonio comprende unha parte moi notable da súa cultura escrita e caracterízase, entre outros aspectos, pola súa calidade, antigüidade, diversidade, invisibilidade e dispersión.

3.3. Atribuciones

Atribuciones/Fuentes legales:
1. Recibir os documentos procedentes dos diferentes órganos da Xunta de Galicia ou das entidades públicas dependentes dela cun ámbito territorial superior a unha provincia. 2. Recibir os documentos procedentes de organismos, institucións e entidades públicas de ámbito autonómico dependentes da Xunta de Galicia que fosen suprimidos, con independencia da súa antigüidade, e calquera outro fondo de carácter público ou privado de interese xeral para a comunidade autónoma que se acorde depositar nel. 3. Programar, coordinar e dirixir a identificación, valoración e selección documental de todos os arquivos do subsistema de arquivos da Xunta de Galicia. 4. Organizar e describir os fondos documentais que custodie. 5. Conservar os fondos documentais que custodie. 6. Coordinar os programas de reprodución con fins de conservación de fondos do patrimonio documental de Galicia. 7. Facilitar o acceso aos documentos que custodie e á información contida neles nos termos que establece a lexislación.

3.4. Estructura administrativa

Estructura administrativa:
Depende organicamente da Dirección Xeral de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Turismo.

3.6. Edificio(s)

Edificio

Nombre:
Edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia
Descripción:
Forma parte do complexo que compón a Cidade de Cultura de Galicia, proxectada polo arquitecto americano Peter Eisenman. O conxunto articúlase a través dunha trama de rúas, soportais, xardíns e prazas inspirada no casco histórico da cidade de Santiago de Compostela, declarado Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO en 1985.
Capacidad (m. lineales):
20600

3.7. Fondos

Fondos y otras colecciones custodiadas

Nombre del enlace al cuadro de clasificación:
Cadro de clasificación do Arquivo de Galicia
Enlace al cuadro de clasificación:
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15078.ag/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=60
Descripción:
O Arquivo de Galicia exerce as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e arquivo intermedio e histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e como tal o deber de conservar, difundir e acrecentar o patrimonio documental de Galicia. Ademais dos fondos documentais dos órganos do sector público autonómico, custodia outros fondos de orixe privada destacando os arquivos familiares, de empresas e de institucións.

4.1. Horarios de apertura

Horario de apertura:
Inverno: de luns a venres ás 8:15 - Verán: Luns a venres: 9:00
Horario de cierre:
Inverno: de luns a venres ás 14:45 - Verán: Luns a venres: 14:00

5.1. Servicios de ayuda a la investigación

Servicio

Tipo de servicio:
Sala de investigadores
Número de puestos:
8
Número de ordenadores:
4

5.2. Servicios de reproducción

Reproducción

Tipo de servicio:
Fotocopias

Reproducción

Tipo de servicio:
Reproducciones digitales

5.3. Espacios públicos

Acceso a internet:
O arquivo conta con equipos informáticos cos que os usuarios poden acceder a recursos en liña.
Teléfono:
881999661

Página web

Nombre de la página web:
Portal Arquivos de Galicia
Dirección de la página web:
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html
Nivel de detalle:
Finalizado