Inicio

 • Foto de grupo de Manuel Murguía e Rosalía de...

  Foto de grupo de Manuel Murguía e Rosalía de...

  Murguía, Manuel

 • Retrato de Rosalía de Castro de moza

  Retrato de Rosalía de Castro de moza

  Parga Pondal, familia

 • Fragmento de poema de Rosalía de Castro

  Fragmento de poema de Rosalía de Castro

 • Retrato de Rosalía de Castro

  Retrato de Rosalía de Castro

  Murguía, Manuel

 • Homenagem a Rosalia de Castro

  Homenagem a Rosalia de Castro

 • Retrato de Rosalía de Castro

  Retrato de Rosalía de Castro

  Martínez Morás, familia

Praias

A Lei 7/2008 de 7 de xullo de protección da paisaxe de Galicia, na súa Explicacións de motivos di:

A súa situación xeográfica no planeta, a proximidade do océano e a existencia das altas serras orientais, unha contrastada morfoloxía, os milleiros de ríos que sucan este territorio, a presenza de rochas graníticas e louseñas, así como un variado mosaico climático e unha elevada diversidade biolóxica que son a causa dos grandes areais, esteiros, rías, cantís e sistemas de dunas nas costas litorais; de amplos vales ou valiñas e valgadas a través da extensa rede fluvial; de penechairas altas ou de baixas chairas terciarias e cuaternarias; de cumios, lombas, serras, montes e esfragadoiros, que nunha secuencia aparentemente interminable van configurando cunha personalidade propia e inesquecible unhas paisaxes dunha indubidable beleza e valor.

No conxunto de fotografías de praias que se amosan máis arriba detéctase o grande cambio plo que pasaron algúns dos pobos costeiros de Galicia nos últimos tempos.

Agora chegou o momento de desfrutar con respecto da nosa paisaxe, das nosas praias, ríos e montes.

 

Colección + Ver Más

Aviso sobre a apertura ao público dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia prestarán os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática.

[Seguir lendo]

Nuevo documento disponible: Libro de la monteria de João I de Portugal

Puede consultarse en línea este tratado de caza del siglo XV, redactado en la corte del rey portugués. Se conservan 10 bifolios, 11 folios y 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente a la una cuarta parte de la obra. Estos pergaminos, que inicialmente servían de encuadernación de protocolos notariales, fueron identificados y posteriormente restaurados.