Arquivo da Deputación Provincial de A Coruña

ES.GA.15030.ADAC

A primeira referencia documental sobre o arquivo témola no "Regulamento interior das dependencias da Deputación Provincial da Coruña" de 1889 que establece as súas funcións nos artigos do 64 ao 71. Consta o nomeamento de D. Bernardo Barreiro de Vázquez Varela como arquiveiro en 1888 e tamén o de Manuel Murguía en 1909. Durante o século XIX e a primeira metade do XX o arquivo acompañou á...

Descrición de Fondos

  • com.digibis.digiarch.archives.CustodianFonds@2ed198e6
  • Caixas: 48.145. Libros (Libros antigos, resolucións e libros de actas): 5.176. Fotografías: 10.217. Carteis: 1.899. Gravados: 270. Planos, mapas, etc.: 5.737. Discos de vinilo: 1.351. Documentos audiovisuales: 88

Localización

  • Rúa Archer Milton Huntington, 24
  • 15011 A Coruña
  • A Coruña
  • Galicia
  • España

Servizos

Biblioteca especializada

  • Biblioteca auxiliar especializada en archivística.

Fotocopias

  • Servizo de reprodución de documentos sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos permítano.

Reproducciones digitales

  • Servizo de difusión