Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela

ES.GA.15078.AHUS

O Arquivo Universitario está constituído pola documentación administrativa e académica xerada pola Universidade ao longo da súa historia, así como polos fondos documentais non universitarios adquiridos, doados ou confiados en depósito á Universidade de Santiago de Compostela.

Contacto

Horario de apertura

  • Mañá: 9:30 a 14:00

Horario de peche

  • Tarde: 16:00 a 20:00

Restricciones de acceso

  • Documentación orixinal dixitalizada ou microfilmada.
  • Documentos en proceso de restauración.
  • Conxuntos documentais en fase de organización.
  • Documentos en préstamo

Servizos

Sala de investigadores

Lectores de microfilm

Fotocopias

  • Ofrécense, coas limitacións impostas pola normativa vixente e o estado de conservación da documentación, fotocopias, copias dixitais e compulsas dos documentos integrantes dos fondos. As solicitudes de reprodución poden realizarse presencialmente no propio centro, mediante os impresos existentes, ou ben a través de correo ordinario ou electrónico. No caso das imaxes dixitalizadas ás que se...

Servicio de Restauración

  • O Arquivo é unha das poucas institucións arquivísticas en Galicia que dispón dun taller de restauración propio dotado desde 1995 con persoal cualificado. Conta tamén co equipamento necesario para levar a cabo as tarefas de conservación axeitadas a cada un dos fondos documentais que custodia.