Arquivo do Reino de Galicia

ES.GA.15030.ARG

O Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada. Depende orgánicamente do Servizo de Coordinación da Área Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na...

Horario de apertura

  • De luns a venres, ás 8.30 h

Horario de peche

  • Inverno, ás 20.30 h - Verán, ás 19.30 h