1.1. Identificador

País:
ES
Código do arquivo:
GA.32054.AHPOU

1.2. Forma autorizada del nombre

Forma autorizada do nome:
Arquivo Histórico Provincial de Ourense

1.5. Tipo de archivo

Titularidade:
Pública

2.1. Localización y direcciones

Área xeográfica:
Europa

Página web

Nome da páxima web:
Arquivos de Galicia. Arquivo Histórico Provincial de Ourense
Enderezo da páxina web:
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense

Localización e direccións

Nome:
Arquivo Histórico Provincial de Ourense
Dirección:
Rúa Emilia Pardo Bazán, s/n
Código postal:
32004
Localidade:
Ourense
Provincia:
Ourense
Comunidade autónoma:
Galicia
País:
España
Latitude:
42°20'13.7"N
Longitude:
7°51'37.3"W

2.2. Teléfono, fax, correo electrónico

Teléfono:
988 788 228
Correo electrónico:
arq.prov.ourense@xunta.es

2.3. Personas de contacto

Apellidos:
Sánchez Ferro
Nome:
Pablo
Cargo:
director
Teléfono:
988 788 227
Correo electrónico:
arq.prov.ourense@xunta.es

3.1. Historia

Historia da institución que custodia os fondos de arquivo:
O Arquivo Histórico Provincial de Ourense é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia. Os arquivos históricos provinciais teñen a súa orixe no Decreto do 12 de novembro de 1931, que dispón que os protocolos notariais de máis de cen anos que non estivesen nos arquivos das capitais do colexio notarial formasen o fondo inicial dos arquivos históricos provinciais de cada capital de provincia. Con todo en Ourense non será ata 1943 cando se cre o arquivo nun local provisional que sería o arquivo de facenda, constituíndose a partir dos fondos das institucións relixiosas desamortizadas alí conservadas e os protocolos notariais que previsiblemente ingresarían. Engádense posteriormente novos ingresos procedentes de doazóns particulares como as realizadas polos familiares do Marqués de Leis, ingresos procedentes doutras administracións: xulgados, rexistros da propiedade..., e depósitos como o fondo histórico do Concello de Ourense. Será a finais de 1963 cando se trasladen os fondos á súa localización definitiva e inaugúrase oficialmente a nova sede nos primeiros días do ano 1964.

Integración en sistema archivístico o red de archivos

Nome da páxima web:
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia
Enderezo da páxina web:
https://arquivo.galiciana.gal

3.7. Fondos

Fondos y otras colecciones custodiadas

Nome da ligazón ó cadro de clasificación:
Cuadro de clasificación

4.1. Horarios de apertura

Horario de apertura:
De luns a venres, ás 8.30 h
Horario de peche:
Inverno, ás 20.30 h - Verán, ás 19.30 h

5.1. Servicios de ayuda a la investigación

Servicio

Tipo de servicio:
Sala de investigadores

Servicio

Tipo de servicio:
Biblioteca especializada

Servicio

Tipo de servicio:
Lectores de microfilm
Número de puestos:
1

5.2. Servicios de reproducción

Reproducción

Tipo de servicio:
Fotocopias