Arquivo de Galicia

ES.GA.15078.AG

Dende 2010, ano da súa creación, o Arquivo de Galicia exerce as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e arquivo intermedio e histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e como tal o deber de conservar, difundir e acrecentar o patrimonio documental de Galicia.

Descrición de Fondos

  • Cadro de clasificación do Arquivo de Galicia
  • O Arquivo de Galicia exerce as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e arquivo intermedio e histórico do Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e como tal o deber de conservar, difundir e acrecentar o patrimonio documental de Galicia. Ademais dos fondos documentais dos órganos do sector público autonómico, custodia outros fondos de orixe privada destacando os...

Contacto

Horario de apertura

  • Inverno: de luns a venres ás 8:15 - Verán: Luns a venres: 9:00

Horario de peche

  • Inverno: de luns a venres ás 14:45 - Verán: Luns a venres: 14:00

Servizos

Sala de investigadores

Acceso a Internet

  • O arquivo conta con equipos informáticos cos que os usuarios poden acceder a recursos en liña.

Fotocopias

Reproducciones digitales

  • 881999661