Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

ES.GA.36038.AHPPO

Se considera o ano de 1934 o da súa fundación, cando o catro de agosto ingresa o primeiro protocolo notarial a consecuencia do Decreto do Ministerio de Instrución Pública de Belas Artes, do 12 de novembro de 1931. Os pasos necesarios para o seu nacemento levounos a cabo o arquiveiro da Delegación de Facenda e director da Biblioteca Pública, D. Enrique Fernández-Villamil y Alegre, e xa en...

Descrición de Fondos

  • Cadro de clasificación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
  • Pola normativa que o regula, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra recibe as transferencias documentais dos órganos xudiciais da provincia, Audiencia e xulgados, así como os protocolos notariais de máis de cen anos de antigüidade. Desde a súa creación, recibiu os fondos da Real Intendencia de Galicia (Catastro de Ensenada), fondos de ámbito provincial de carácter rexistral,...

Horario de apertura

  • Inverno: de luns a venres ás 8:30 - Verán: de luns a venres ás 8:30

Horario de peche

  • Inverno: de luns a venres ás 20.30 - Verán: de luns a venres ás 19:30

Servizos

Sala de investigadores

Biblioteca especializada

Lectores de microfilm

Acceso a Internet

  • O arquivo conta con equipos informáticos cos que os usuarios poden acceder a recursos en liña.

Fotocopias

Reproducciones digitales