Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.32660.AFVR - Arquivo da Fundación Vicente Risco'