Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15012.AM - Arquivo Municipal de Boqueixón'