Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15017.AM - Arquivo Municipal de Cambre'