Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15053.AM - Arquivo Municipal de Muros'