Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.32011.AM - Arquivo Municipal de Beariz'