Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15036.AM - Arquivo Municipal de Ferrol'