Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15078.ACD.XI - Arquivo do Instituto de Ensino Medio Xelmírez I'