Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15078.ACPL - Arquivo Central da Secretaría Xeral de Política Lingüística'