Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.36038.ACD.OP - Arquivo do Instituto de Ensino Medio Otero Pedrayo'