Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15030.ACD.EG - Arquivo do Instituto de Ensino Medio Eusebio da Guarda'