Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15901.AM - Arquivo Municipal de Cariño'