Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15078.AG - Arquivo de Galicia'