Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15065.AFCJC - Arquivo da Fundación Pública Galega Camilo José Cela'