Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15078.ACI - Arquivo Central de Economía e Industria de Santiago de Compostela'