Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15008.AM - Arquivo Municipal de Bergondo'