Cadro de Clasificación do Arquivo 'ES.GA.15073.AM - Arquivo Municipal de Ribeira'