Pódese consultar xa gran parte da información dos anos da década de 1950 relacionada co Catastro parcelario de rústica correspondente á provincia da Coruña e concretamente a:

  • As imaxes dixitais das fotografías aéreas.
  • Ás imaxes dixitais dos planos de distribución de fotografías.
  • As descricións que constan na base de datos do Arquivo do Reino de Galicia.

O número total de fotografías que inclúe o fondo documental da Xerencia Rexional do Catastro é de 25.041 e 2.672 planos. Todos estes documentos refírense á provincia da Coruña.

Está en proxecto a incorporación da información correspondente a outras provincias.