Participar

Outro tipo de usuarios, non integrados plenamente, poden participar tamén na plataforma.

Aquelas institucións ou particulares que queiran que os seus proxectos de dixitalización sexan publicados para a súa recolección poderán facelo mediante o establecemento dun acordo de cooperación. Os documentos formarán parte do recurso Patrimonio Dixital de Galicia.

As propostas poderán dirixirse por correo electrónico ao equipo técnico do Arquivo Dixital de Galicia.