Inicio

 • Foto de grupo de Manuel Murguía e Rosalía de...

  Foto de grupo de Manuel Murguía e Rosalía de...

  Murguía, Manuel

 • Retrato de Rosalía de Castro de moza

  Retrato de Rosalía de Castro de moza

  Parga Pondal, familia

 • Fragmento de poema de Rosalía de Castro

  Fragmento de poema de Rosalía de Castro

 • Retrato de Rosalía de Castro

  Retrato de Rosalía de Castro

  Murguía, Manuel

 • Homenagem a Rosalia de Castro

  Homenagem a Rosalia de Castro

 • Retrato de Rosalía de Castro

  Retrato de Rosalía de Castro

  Martínez Morás, familia

Día de Rosalía de Castro 2022

 

En prosa e en verso, en galego e castelán, a obra de Rosalía de Castro ocupa un lugar moi relevante nas letras europeas do século XIX. Os seus manifestos feministas (“Lieders” e “Las literatas”), o seu avanzado pensamento político e social (Follas novasEl caballero de las botas azules) ou a súa decidida posición crítica como intelectual convértena nunha figura literaria que concita sempre un renovado e múltiple interese. Caracterizada por unha persoal retórica e unha orixinal estratexia en que se modernizan os pactos co lector, tanto os do romanticismo coma os do realismo,  a padronesa afondou como poucos nalgúns dos conflitos dialécticos da súa época e nas profundidades abisais da subxectividade do eu.

Por outro lado, Rosalía de Castro contribuíu como ningún outro autor ou autora do seu tempo na xénese e afirmación do sistema literario galego contemporáneo.


Seguiron Cantares gallegos (1863) ou Follas novas...E Galicia como preocupación social e política, sempre sobre o fondo da súa Terra de Iria, continúa sendo o suxeito do seu discurso no que debería considerarse libro cume da poesía en castelán do XIX: En las orillas del Sar.


(Fundación Rosalía de Castro)

 

Colección + Ver máis

Aviso sobre a apertura ao público dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia prestarán os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática.

[Seguir lendo]

Novo documento dispoñible: Livro da montaría de João I de Portugal

Pode consultarse en liña este tratado de caza do século XV, redactado na corte do rei portugués. Consérvanse 10 bifolios, 11 folios e 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente á unha cuarta parte da obra. Estes pergameos, que inicialmente servían de encadernación de protocolos notariais, foron identificados e posteriormente restaurados no Arquivo Histórico Provincial de Lugo.