Inicio

 • Betanzos: fonte na praza García Irmáns

  Betanzos: fonte na praza García Irmáns

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • Coruña - Lavadero de S. Carlos / Ferrer

  Coruña - Lavadero de S. Carlos / Ferrer

  Iglesia, familia

 • - Ourense: fonte do xardín do Posío

  - Ourense: fonte do xardín do Posío

  Casa Charles Alberty y Compañía, Sociedad Limitada

 • A Coruña: praza de Azcárraga. Nenos na fonte

  A Coruña: praza de Azcárraga. Nenos na fonte

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • A Coruña [Visual] : [Collendo auga na fonte da...

  A Coruña [Visual] : [Collendo auga na fonte da...

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • A Coruña [Visual] : [Fonte de Santa Margarita].

  A Coruña [Visual] : [Fonte de Santa Margarita].

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • Carballo (A Coruña): fonte na praza da Liberdade

  Carballo (A Coruña): fonte na praza da Liberdade

  Casa Charles Alberty y Compañía, Sociedad Limitada

 • España.- Orense.- Las Burgas

  España.- Orense.- Las Burgas

  Real Academia Galega

 • Retrato: rapaza no campo xunto a un lavadoiro

  Retrato: rapaza no campo xunto a un lavadoiro

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

Fontes e lavadoiros

As fontes, concentran a saída de augas naturais a través dun ou varios puntos. Poden ser sinxelas, cun único cano e un depósito, ou poden ser máis monumentais e artísticas, tendo estas un sentido menos utilitario.

Ademais do seu carácter práctico, acumulan lendas, tradicións e rituais ao seu carón.

Os lavadoiros empezan sendo pedras planas ou táboas á beira dun río sobre as que se lavaba a roupa, ata chegar a ter o chan empedrado, estar cubertos ou asociados a fontes para as persoas e bebedoiros para o gando.

Foron esenciais ata hai pouco. Non só facilitaban tarefas que agora están totalmente mecanizadas, senón que eran tamén auténticos centros sociais.

Estes vestixios de tempos recentes, case todos abandonados e comidos pola maleza, empezan a ser recoñecidos e recuperados como parte do noso patrimonio etnográfico.

Colección + Ver máis

Aviso sobre a apertura ao público dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia prestarán os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática.

[Seguir lendo]

Novo documento dispoñible: Livro da montaría de João I de Portugal

Pode consultarse en liña este tratado de caza do século XV, redactado na corte do rei portugués. Consérvanse 10 bifolios, 11 folios e 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente á unha cuarta parte da obra. Estes pergameos, que inicialmente servían de encadernación de protocolos notariais, foron identificados e posteriormente restaurados no Arquivo Histórico Provincial de Lugo.