1.1. Identificador

País:
ES
Código del archivo:
GA.15030.ADAC

1.2. Forma autorizada del nombre

Forma autorizada del nombre:
Arquivo da Deputación Provincial de A Coruña

1.5. Tipo de archivo

Titularidad:
Pública

2.1. Localización y direcciones

Área geográfica:
Europa

Página web

Dirección de la página web:
https://arquivo.dacoruna.gal

Localización y direcciones

Dirección:
Rúa Archer Milton Huntington, 24
Código postal:
15011
Localidad:
A Coruña
Provincia:
A Coruña
Comunidad autónoma:
Galicia
País:
España
Latitud:
43.372412
Longitud:
-8.423133

2.2. Teléfono, fax, correo electrónico

Teléfono:
981261001
Correio electrónico:
arquivo@dacoruna.gal

3.1. Historia

Historia de la institución que custodia los fondos de archivo:
As Deputacións Provinciais xorden a raíz da Constitución de Cádiz de 1812, como organismos dependentes do centralismo estatal. A Deputación da Coruña nace no ano 1922. Temos que esperar á Constitución progresista de 1869 para dotar ás Deputacións de poder político coa súa propia autonomía para a consecución dos seus fins. Mais será no século XX co Estatuto Provincial de 1925, cando quedan constituídas como o auténtico órgano da Administración Local que coñecemos hoxe.

Integración en sistema archivístico o red de archivos

Dirección de la página web:
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/archives/archive-card.do?id=114

3.2. Contexto

Contexto cultural y geográfico:
O Arquivo está constituído por diversos fondos sendo o de máis volume o da propia Deputación. Está formado pola institución provincial dende o século XIX ata a actualidade. As función históricas que lles corresponderon ás Deputacións Provinciais nestes séculos, con diversa e contraditoria lexislación, resúmense en dos ámbitos: o fomento e a administración da provincia e dos intereses provinciais e a asistencia aos municipios.

3.7. Fondos

Fondos y otras colecciones custodiadas

Nombre del enlace al cuadro de clasificación:
Cuadro de clasificación
Descripción:
Caixas: 46.453. Libros (Libros antigos, resolucións e libros de actas): 5.176. Fotografías: 10.217. Carteis: 1.899. Gravados: 270. Planos, mapas, etc.: 5.737. Discos de vinilo: 1.351. Documentos audiovisuales: 88

4.1. Horarios de apertura

Horario de apertura:
Inverno: 8:30 a 14:30. Verán: 8:30 a 14:00

4.2. Condiciones y requisitos para el uso y el acceso

Términos de uso:
O acceso da cidadanía aos fondos documentais é libre, segundo recolle o art. 105 b da nosa Constitución, sen máis límites que os derivados do estado de conservación e máis as restricións establecidas pola lexislación estatal e autonómica vixente

5.1. Servicios de ayuda a la investigación

Servicio

Tipo de servicio:
Biblioteca especializada
Descripción del servicio:
Biblioteca auxiliar especializada en archivística.

5.2. Servicios de reproducción

Reproducción

Tipo de servicio:
Fotocopias
Descripción del servicio:
Servizo de reprodución de documentos sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos permítano.

Reproducción

Tipo de servicio:
Reproducciones digitales
Descripción del servicio:
Servizo de difusión
Nivel de detalle:
Borrador