Suscríbase a esta fuente

Aviso sobre a apertura ao público dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

Escrito el 05-05-2020

De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia prestarán os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática.

[Seguir lendo]

Novo documento dispoñible: Livro da montaria de João I de Portugal

Escrito el 08-07-2019

Pode consultarse en liña este tratado de caza do século XV, redactado na corte do rei portugués. Consérvanse 10 bifolios, 11 folios e 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente á unha cuarta parte da obra. Estes pergameos, que inicialmente servían de encadernación de protocolos notariais, foron identificados e posteriormente restaurados.

Novos documentos disponíveis: Livros copiadores de cartas da Casa de banca e comércio Bengoechea

Escrito el 25-06-2018

Desde junho de 2018 pode-se consultar em linha os Livros copiadores de cartas da Casa de banca e comércio Bengoechea. Trata-se de um conjunto de 181 livros auxiliares desta empresa nos que se assentaram cópias das cartas remetidas pelos corresponsales repartidos em diferentes países entre os anos 1823 e 1927.

Comenzó el proyecto de digitalización del programa Geoarpad

Escrito el 10-04-2018

El programa GEOARPAD de colaboración transfrontieriza Galicia-Norte de Portugal incluye entre sus actividades a digitalización y difusión de patrimonio documental de la Eurorexión. En los archivos gallegos se digitalizarán, los expedientes del Catastro del Marqués de la Ensenada de las cuatro provincias gallegas para hacerlos accesibles a toda la ciudadanía.

O catastro parcelario de rústica dos anos 50 da província da Corunha

Escrito el 10-04-2018

Pode-se consultar já grande parte da informação dos anos da década de 1950 relacionada com o Catastro parcelario de rústica correspondente à província da Corunha. O número total de fotografias que inclui o fundo documentário da Gerencia Regional do Catastro é de 25.041 imagens e 2.672 planos.