Inicio

 • Praia América. Nigrán.

  Praia América. Nigrán.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Bastiagueiro. Oleiros.

  Praia de Bastiagueiro. Oleiros.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Ría de Aldán. Cangas.

  Ría de Aldán. Cangas.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Cesantes. Redondela.

  Praia de Cesantes. Redondela.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Compostela. Vilagarcía de Arousa.

  Praia de Compostela. Vilagarcía de Arousa.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Razo-Baldaio e lagoa de Baldaio....

  Praia de Razo-Baldaio e lagoa de Baldaio....

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Samil. Vigo.

  Praia de Samil. Vigo.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Praia de Santa Cristina e ría do Burgo. Oleiros.

  Praia de Santa Cristina e ría do Burgo. Oleiros.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • Templo Votivo do Mar. Nigrán.

  Templo Votivo do Mar. Nigrán.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • "Vigo.- Islas Cies" [i.e. Illa de Toralla]

  "Vigo.- Islas Cies" [i.e. Illa de Toralla]

  Real Academia Galega

 • Vista xeral da praia de Riazor. A Coruña.

  Vista xeral da praia de Riazor. A Coruña.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

 • A Coruña: praia e rotonda de Riazor

  A Coruña: praia e rotonda de Riazor

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • Núcleo urbano e praia da Rapadoira. Foz.

  Núcleo urbano e praia da Rapadoira. Foz.

  Fotografía Aérea y Terrestre S.L. (1958 - )

Praias

A Lei 7/2008 de 7 de xullo de protección da paisaxe de Galicia, na súa Explicacións de motivos di:

A súa situación xeográfica no planeta, a proximidade do océano e a existencia das altas serras orientais, unha contrastada morfoloxía, os milleiros de ríos que sucan este territorio, a presenza de rochas graníticas e louseñas, así como un variado mosaico climático e unha elevada diversidade biolóxica que son a causa dos grandes areais, esteiros, rías, cantís e sistemas de dunas nas costas litorais; de amplos vales ou valiñas e valgadas a través da extensa rede fluvial; de penechairas altas ou de baixas chairas terciarias e cuaternarias; de cumios, lombas, serras, montes e esfragadoiros, que nunha secuencia aparentemente interminable van configurando cunha personalidade propia e inesquecible unhas paisaxes dunha indubidable beleza e valor.

No conxunto de fotografías de praias que se amosan máis arriba detéctase o grande cambio plo que pasaron algúns dos pobos costeiros de Galicia nos últimos tempos.

Agora chegou o momento de desfrutar con respecto da nosa paisaxe, das nosas praias, ríos e montes.

 

Colección + Ver Más

Aviso sobre a apertura ao público dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia

De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia prestarán os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática.

[Seguir lendo]

Novo documento dispoñible: Livro da montaria de João I de Portugal

Pode consultarse en liña este tratado de caza do século XV, redactado na corte do rei portugués. Consérvanse 10 bifolios, 11 folios e 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente á unha cuarta parte da obra. Estes pergameos, que inicialmente servían de encadernación de protocolos notariais, foron identificados e posteriormente restaurados.