Inicio

 • A Coruña [Visual] : [Temporal en Riazor].

  A Coruña [Visual] : [Temporal en Riazor].

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • A Coruña [Visual] : [Temporal en Riazor].

  A Coruña [Visual] : [Temporal en Riazor].

  Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña, España)

 • O Irmanciño derribado por un temporal

  O Irmanciño derribado por un temporal

  Reza Reportero Gráfico

 • Temporal en Riazor

  Temporal en Riazor

  Real Academia Galega

 • O Cebreiro e os Ancares cubertos de neve

  O Cebreiro e os Ancares cubertos de neve

  Real Academia Galega

 • El Cantón grande y los jardines de Méndez Núñez

  El Cantón grande y los jardines de Méndez Núñez

  Naya Pérez, Juan

Chegou o outono. Empeza a escola


Os arquivos galegos gardan testemuños de actividades cotiáns. Algúns dos seus documentos permítennos acceder á memoria doutras persoas nas que podemos vernos reflectidos ou ben poden aproximarnos a novas vivencias.

Alguén dixo que a forma de facer nenos bos é facer nenos felices. Nas fotografías da parte superior vemos nenos e nenas en tempo de lecer. Estas proceden de fondos e coleccións custodiadas no Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña) e o Arquivo da Real Academia Galega (A Coruña).

Dúas nenas nun coche de xoguete (Arquivo do Reino de Galicia)

Noticias + Ver Más

Novo documento dispoñible: Livro da montaria de João I de Portugal

Pode consultarse en liña este tratado de caza do século XV, redactado na corte do rei portugués. Consérvanse 10 bifolios, 11 folios e 4 fragmentos, que corresponden aproximadamente á unha cuarta parte da obra. Estes pergameos, que inicialmente servían de encadernación de protocolos notariais, foron identificados e posteriormente restaurados.

Novos documentos disponíveis: Livros copiadores de cartas da Casa de banca e comércio Bengoechea

Desde junho de 2018 pode-se consultar em linha os Livros copiadores de cartas da Casa de banca e comércio Bengoechea. Trata-se de um conjunto de 181 livros auxiliares desta empresa nos que se assentaram cópias das cartas remetidas pelos corresponsales repartidos em diferentes países entre os anos 1823 e 1927.